Note! You can change the language used from the navigation bar.

Tietoja

Koulutusilmoitus

Laskuvarjohyppykoulutusta harjoittavat koulutusorganisaatiot tekevät koulutusilmoituksen kirjallisesti (sähköinen versio on suositeltava) SIL:lle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat seikat:

  • organisaation nimi, osoite, puhelin ja sähköposti
  • käytettävät koulutusmuodot, joiden koulutuksessa käytetään SIL:n hyväksymiä ja ajantasaisia koulutusohjelmia
  • koulutusorganisaation nimeämät vastuuhenkilöt, joita ovat koulutuspäällikkö, kalustopäällikkö, turvallisuuspäällikkö, sekä mahdollinen apulaiskoulutuspäällikkö ja päälentäjä yhteystietoineen (= sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
    • lisäksi tiedonkulun varmistamiseksi ilmoitetaan puheenjohtajan ja mahdollisen sihteerin (yms.) yhteystiedot
  • hyppypaikat, joille oppilaskoulutushypyt pääasiallisesti tapahtuvat.

Mikäli edellä mainitut tiedot muuttuvat, on muutoksista ilmoitettava kirjallisesti (sähköinen versio on suositeltava) SIL:lle viimeistään 14 vuorokautta muutoksen jälkeen.

Sähköisen Koulutusilmoituksen käyttöohje

Käyttöohje

TURVO-rekisterin käyttöohje

Rekisterin käyttöohje

Tietosuojaseloste

Seloste