Note! You can change the language used from the navigation bar.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Ilmailuliitto ry
Laskuvarjotoimikunta
Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki
turvallisuusilmoitus@laskuvarjotoimikunta.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Ilmailuliitto ry
Laskuvarjotoimikunta
Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki
turvallisuusilmoitus@laskuvarjotoimikunta.fi

Rekisterin nimi

Laskuvarjotoimikunnan turvallisuusilmoitustietokanta.

Rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus

Laskuvarjohyppytoiminnan turvallisuusilmoitusten käsittely ja tilastointi.

Rekisterin tietosisältö ja oikeusperusta

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoituksen jättäjän antamat ja täydentämät tiedot sekä mahdollisesti erikseen kysytyt lisätiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksittäisiä henkilötietoja (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta. Yleisiä tilastotietoja (yhteisöjä ei ole eroteltu) on julkisesti nähtävillä Laskuvarjotoimikunnan verkkosivuilla sekä kirjautumalla Turvallisuusilmoitusjärjestelmään. Anonyymejä tietoja (vapaaehtoisesti mahdollisesti annettu puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite on poistettu) ja tilastoja voidaan luovuttaa ilmailuviranomaiselle ja/tai hyppymestarikouluttajille sekä niitä voidaan käyttää turvallisuusilmoituksien analyysitietojen esittelyssä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto

Tiedot säilytetään tietokannassa, johon on kokonaisuudessaan pääsy Laskuvarjotoimikunnan puheenjohtajalla, turvallisuus-, kalusto- ja hyppylentovastaavalla, Ilmailuliiton lajipäälliköllä ja turvallisuusilmoituksien analysoijalla, jonka LT on tehtävään hyväksynyt. Lisäksi tapahtumapaikan hyppyorganisaation sekä ilmoituksen tekijän ilmoittaman yhteisön koulutuspäälliköllä, apulaiskoulutuspäälliköllä, puheenjohtajalla ja turvallisuuspäälliköllä ja/tai organisaation itsensä määrittämillä henkilöillä on pääsy kyseisiin ilmoituksiin. Tietokanta sijaitsee Suomessa ja on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Suomen Ilmailuliitto ry/Laskuvarjotoimikunta huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Päivitetty viimeksi 2.12.2020

Laskuvarjotoimikunnan Turvo-rekisterin (Koulutusilmoitus ja Omavalvonta) tietosuojailmoitus on luettavissa täältä.